- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Prijava rođenja i određivanje ličnog imena

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Zvezdara

Prilikom prijavljivanja bebe, uz prisustvo i saglasnost oba roditelja (nije neophodno donositi novorođenče radi prijave), određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta.

Potrebna dokumentacija za decu rođenu u braku:
– važeće lične karte oba roditelja (ukoliko nije izvršena elektronska prijava rođenja deteta)

Potrebna dokumentacija za decu rođenu van braka:

bez priznatog očinstva
– važeća lična karta majke
– dovoljno je samo prisustvo majke
– očinstvo se može priznati i naknadno, posle završene prijave rođenja deteta

sa priznatim očinstvom
– važeća lična karta majke
– važeća lična karta oca

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.
Predata dokumentacija se zadržava.
Roditelji koji imaju prebivalište van teritorije grada Beograda, mogu se (sa gore navedenom dokumentacijom i otpusnom listom za bebu) obratiti matičaru u mestu svog prebivališta radi sastavljanja zapisnika o prijavi rođenja deteta.

Mesto predaje dokumentacije: 312

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08.00 do 15.00 časova

Telefon za informacije: 3405-787

Napomena:
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. Po završenoj prijavi, matičar prosleđuje nepotpuni izvod iz matične knjige rođenih, Policijskoj upravi za grad Beograd, ul.Ljermontova 12a, radi određivanja jedinstvenog matičnog broja za dete. U roku od 7 do 10 dana potpun izvod, sa određenim matičnim brojem, vraća se u matičnu službu, nakon čega ga roditelji mogu preuzeti u bilo kojoj matičnoj službi na teritoriji grada Beograda.
U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja. Roditelji se obraćaju matičaru opštine na kojoj je dete rođeno, koji će uputiti dopis nadležnom Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.