- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Пријем захтева и поднесака

Служба: Служба за управљање документима
Одсек: Одсек за послове писарнице

Место набавке обрасца: Шалтер 8
Место предаје обрасца: шалтер 5 и 6

Радно време са странкама: радним данима 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-622 и 3405-794