- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Признавање права на месечно новчано примање

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
– Попуњен образац
– Оверена Изјава са два сведока о заједничком домаћинству (Оригинал)
– Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте за све пунолетне чланове домаћинства
– Решење о инвалидности/телесном оштећењу за децу (Оригинал)
– Докази о околностима смрти, погибије, нестанка (само за чланове породице цивилних жртава рата) (Оригинал)
– Уверење Реп. ПИО фонда о висини пензије у претходној години
– Уверење Реп. ПИО фонда о пријавама и одјавама на осигурање
– Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
– Уверење НСЗ о незапослености
– Уверење Агенције за привредне регистре
– Уверење Пореске управе о имовном стању за све чланове домаћинства (Потребна је сагласност трећих лица на посебном обрасцу*)
– Извод из матичне књиге рођених за све чланове домаћинства (Потребна је сагласност трећих лица на посебном обрасцу*)
– Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта за све чланове домаћинства (Потребна је сагласност трећих лица на посебном обрасцу*)

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF и овде [1]PDF [2]

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.