- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Признавање својства ратног/мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
– Попуњен образац
– Извод из матичне књиге пођених и Уверење о држављанству
– Копија личне карте
– Уверење војне поште о времену и околностима настанка повреде/ране/озледе или болести
– Медицинска докуметација о лечењу из тог периода
– По потреби и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF [1] и овде PDF [2]

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 3405-969, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.