- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Promena ličnog imena maloletnog deteta

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Zvezdara
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta
– Presuda o utvrđivanju-osporavanju očinstva ili zapisnik o priznavanju očinstva
– Izjava-saglasnost roditelja za promenu prezimena
– Dokaz o uplaćenoj taksi
– Izvod iz MKR za roditelje
– Kopije ličnih karata roditelja
-Potvrda o prebivalištu deteta

Mesto nabavke obrasca: Šalter matičara ili preuzmite ovde PDF [1]

Republička administrativna taksa: 780 din.
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022
Mesto predaje dokumentacije: šalteri 5 i 6
Mesto rešavanja predmeta: 310

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08.00 od 15.00 časova
Telefon za informacije: 3405-920

Napomene:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 5 i 6 (prijem podnesaka) se može podneti radnim danom od 7.30 do 15.30

Neophodno lično prisustvo roditelja deteta, kao i deteta ako je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu imena.