- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Увид у списе и пројектну документацију из Архиве

Служба: Служба за управљање документима
Одсек: Одсек за послове писарнице

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси
Место набавке обрасца: Шалтер 8 или преузмите овде PDF [1]

Локална административна такса за увид у списе предмета: 416 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтер 5 и 6

Место решавања предмета: Архива

Радно време са странкама: понедељак, среда и петак, 13.00-15.00

Телефон за информације: 3405-715 и 3405-723

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.
Уколико се предмет преписа не односи на подносиоца захтева, странка треба да пружи доказ о правном основу за издавање преписа (нпр. фотокопију Уговора о купопродаји, Власнички лист…).
Уколико странка има потребу за копирањем пројекта, то врши архивар, а странка плаћа копирање према постојећем ценовнику.