У складу са чланом 19. став 3, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, број 66-1-10, од 27.09.2017.године, Комисија за оцену програма је разматрала предлоге програма СД „Раднички“ и ФК „Звездара“ и утврдила да планирани програм, може бити успешно реализован до краја буџетске године. Председник Градске општине Звездара, на основу овлашћења из члана 40. Статута ГО Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исп, 40/15 и 132/16), је донео одлуке којим се одобравају предложени програми. Документа се могу преузети у прилогу.

Одлука ФК Звездара

Одлука СД Раднички