У просторијама Волонтерског сервиса Звездаре одржана je фокус група о положају породица ромске националности у области образовање деце и младих и креирање оптималног модела подршке и помоћи у локалној заједници.

На фокус групи је учествовало 15 представника заинтересованих страна, здравствених и социјалних установа, службе запошљавања, локалне Управе, координатор за Роме, представници цивилног сектора и ромске заједнице, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Фокус групу је водила Радмила Урошевић, социолог, шеф Одсека за социјалну заштиту Градске општине Звездара.

У отвореној,изузетно мотивисаној и инспиративној дискусији, присутни су изнели своја искуства, знања, сугестије и предлоге у оквиру планираних пет сесија:

-Образовање и одговорно родитељство као личне и социјалне вредности;

-Оцена значаја родтеља у школовању деце и начини унапређења родитељских капацитета;

-Оцена стања у заједници  у оснаживању родитељских компетенција;

-Подршка родитељима у ковид условима;

-Значај породичних и стамбених услова за успех у образовању деце.

На скупу се чуло много конкретних и корисних предлога који мапирају недовољно коришћене ресурсе заједнице за оснаживање родитељских капацитета Рома и Ромкиња. На основу добијеног материјала на фокус групи, пројектни тим ће израдити интегрисане закључке и препоруке у циљу препоруке оптималног модела помоћи и подршке у заједници, како би се унапредиле родитељске компетенције у процесу образовања деце и младих из ромске заједнице. Грађа добијена на фокус групи је оцењена као драгоцена за реализацију ЛАП-а и биће у корелацији са пројектним активностима у наредном периоду.

Фокус група је део пројекта „Растимо заједно” који на територији ГО Звездара реализује Центар за реинтеграцију и активизам Београд, у оквиру програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.