Организација Пријатељи деце Звездаре расписује Фото конкурс под називом ”БЕОГРАД И ЗВЕЗДАРА У МОМ ОКУ“.

Након успешно реализованих летњих фото-радионица за тинејџере, током којих је настао низ занимљивих фотографија различитих делова града, позивамо младе узраста од 13 до 20 година да и даље истражују и фотографишу Београд и Звездару.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурсу могу учествовати деца и млади узраста од 13 до 20 година.

Тема конкурса су Београд и Звездара тј. културно наслеђе Београда и Звездаре: улице, тргови, паркови, мостови, грађевине, људи, споменици културе.. Посебно скрећемо пажњу на целине и објекте на Звездари: Булевар краља Александра, Звездарска шума, Астрономска опсерваторија, Црква Пресвете Богородице, Миријево, СЦ „Олимп-Звездара“, Коњарник и др.

Конкурс је отворен за све фотографије које не смеју бити старије од две године. Један учесник може послати највише 3 дигиталнe фотографијe.

Фајлови дигиталних фотографија морају имати најмање 300 дпи. Прихватају се дигиталне корекције на фотографијама само у домену измена боја, односно осветљења и контраста, док нису прихватљиве корекције које подразумевају уметање елемената који се нису оригинално налазили на фотографији.

Организатор задржава право на репродуковање фотографија и њихово објављивање и излагање у отвореним и затвореним просторима, у медијма и на интернету, без накнаде.

Свака фотографија мора бити прописно обележена:  код дигиталних фајлова у „file info“ или „file properties“, треба исписати: назив фотографије, датум снимања, име и презиме аутора, узраст, назив школе, разред и одељење и контакт телефон.

Фотографије се достављају мејлом на адресу: jovanajarebica@yahoo.com  до 20. септембра 2019. године.

Критеријуми по којима ће Стручни жири процењивати фотографије су креативност, оригиналност и технички квалитет предатог материјала.

12 најбоље оцењених фотографија биће штампане на Календару за 2020. годину.