- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

ГИС ГО Звездара

Географски информациони систем ГО Звездара омогућава on-line увид у генералне и детаљне урбанистичке планове и план водоводне мреже, претрагу података према адреси или парцели, информације о објектима од јавног значаја, као и локације за које је ГО Звездара издала грађевинске дозволе.

Развој географског информационог система финансиран је од стране Европске уније на пројекту EXCHANGE 3​ током 2011. године.

Посетите страницу ГИС Звездара [1]