У традиционалној акцији доставе бесплатних извода из матичне књиге рођених за упис у први разред основне и средње школе, као и за будуће бруцоше Градска општина Звездара у сарадњи са Секретаријатом за управу Града Београда је и ове године (11-ти пут), припремила преко 3000 бесплатних извода.

На адресу Предшколске установе Звездара за децу из свих звездарских вртића, уз сагласност њихових родитеља, из ГО Звездара већ је послато више од 1000 извода из Матичне књиге рођених за будуће ђаке прваке који се налазе у систему ове предшколске установе.

Уз извод у коверте насловљене на име сваког будућег првака налази се и писмо председника ГО Звездара са најлепшим жељама за успешно школовање. Коверте ће родитељима наредних дана уручити васпитачице у вртићима.

Градска општина Звездара на овај начин омогућава лакши упис у први разред својим младим суграђанима, који ће на време добити изводе.

Aкцијом су обухваћени и приватни вртићи на територији општине Звездара.а изводе ће добити сва деца рођена у Београду, али и она која су рођена у Београду, а живе у општинама и градовима у Србији који су умрежени у матични систем.

У наредном периоду биће послато више од 1000 извода из Матичне књиге рођених звездарским ученицима осмог разреда основних школа уз сагласност њихових родитеља, а изводе ће добити и сви ученици завршног разреда средњих школа због даљег школовања.