ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Именик ГО Звездара » Одељења Управе ГО Звездара

Одељења Управе ГО Звездара

Одељење за грађевинске послове ГО Звездара

 1. Начелник: 011/3405-741
 2. Питања везана за Уверења о посебним деловима –тзв. спецификације посебних делова: 011/3405-798
 3. Питања везана за техничку документацију: 011/3405-746
 4. Питања везана за имовинско-правну документацију: 011/3405-643

 

Одељење за имовинско правне и стамбене послове

 1. Начелник: 011/3405-660
 2. Остваривање права у поступцима експропријације и права на накнаду за експроприсане непокретности: 011/3405-738 и 011/3405-657
 3. Остваривање права у поступцима за исељење бесправно усељених лица и регистрације стамбених заједница: 011/3405-904 и 011/3405-910

 

Одељење за финансије и привреду

 1. Начелник: 011/3405-664
 2. Одсек за финансије: 011/3405-922
 3. Одсек за буџет: 011/3405-669
 4. Одсек за трезор: 011/3405-923
 5. Послови јавних набавки: 011/3405-661

 

Одељење за општу управу

 1. Начелник: 011/3405-665
 2. Остваривање права из борачко-инвалидске заштите: 011/3405-935, 011/3405-969 и 011/3406-763
 3. Одобрење за ископавање посмртних остатака, потврде о издржавању и уверења о породичном стању за употребу у иностранству: 011/3405-635
 4. Ажурирање Јединственог бирачког списка: 011/3405-701 и 011/3405-708
 5. Пружање правне помоћи: 011/3405-791
 6. Управљање људским ресурсима за Управу ГО Звездара: 011/3405-635

 

Одељења за инспекцијске послове ГО Звездара

 1. Начелник: 011/3405-742
 2. Одсек за комуналну инспекцију: 011/3405-742
 3. Одсек за управно – правне послове и извршења: 011/3405-941

 

Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката

 1. Начелник:  011/3405-695
 2. Подношење пријава и информације у вези комуналних проблема: 011/3405-747, 011/3405-771 и 011/3406-696.
 3. Издавање решења за постављање башти на отвореном и рекламних средстава:  011/3405-714,  011/3405-981 и 011/3405-711.
 4. Подношење пријава и информације у вези инвестиционих пројеката: 011/3405-939 и 011/3406-695.

 

Одељење за друштвене делатности

 1. Начелник: 011/3405-906
 2. Послови образовања:

– Интерресорна комисија и др. у области образовања: 011/3405-625; 011/3405-917; 011/3405-906; 011/3405-6886

– Издавање потврда о просечним примањима по члану домаћинства за ученичке и студентске кредите и стипендије: 011/3405-688; 011/3405-962; 011/3405-625

 1. Одсек за социјалну заштиту:

– Информације о услугама у области социјалне заштите: 011/3405-722; 011/3405-958; 011/3405-924

– Повереништво за избегла и расељена лица: 011/3405-775; 011/3405-924

Одељење за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије

 1. Начелник: 011/3405-911
 2. Одсек за озакоњење објеката:
  • Информације о поднетим захтевима за озакоњење: 011/3405-697
  • Информације о имовинско-правним питањима: 011/3405-778
  • Информације о техничким питањима: 011/3405-678

 

Служба за управљање документима

 1. Начелник: 011/3405-605
 2. Пријем захтева и поднесака: 3405-794 и 3405-622
 3. Послови архиве, увид у списе предмета и пројектне документације из архиве: 3405-715 и 3405-723

 

Служба за вршење заједничких послова

 1. Начелник: 011/3405-652
 2. Послови месних заједница: 011/3405-760 и 011/3405-971
 3. Послови противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду: 011/3405-970
 4. Инфо-пулт: 011/3405-945
 5. Пријавница: 011/3405-766
 6. Послови службеног превоза (за потребе ОСИ – особа са инвалидитетом): 011/3405-909

 

Служба за стандардизацију пословања

 1. Начелник: 011/3405-985
 2. Послови интегрисаних система менаџмента: 011/3405-645

 

Информације од јавног значаја

 1. Биљана Момчиловић, начелница Одељење за скупштинске послове, 011/3405-937
 2. Анђелка Девић Штрбац, секретар Већа Градске општине Звездара, 011/3405-732

 

Службе које се налазе у згради Градске општине Звездара, а нису организационе јединице Управе ГО Звездара:

 

Секретаријат за управу Града Београда

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара

 1. Начелник: 011/3405-920
 2. Пријаве рођења беба: 011/3405-787
 3. Пријаве смрти: 011/3405-932
 4. Изводи из матичних књига и заказивање венчања: 011/3405-968
 5. Уписи из бивших република и други инострани уписи: 011/3405-795
 6. Исправке у матичним књигама: 011/3405-623

 

Пореска управа Министарства финансија Републике Србије

Одељење Звездара

 1. Информације: 011/3405-629 и 011/3405-630

 

Градско правобранилаштво Града Београда за Градску општину Звездара

 1. Информације: 011/3405-783