У оквиру Пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и превенцију раног напуштања школовања на општини Звездара“ реализоване су и четири инфосесије, одржане у ромским насељима на територији општине Звездара, с циљем афирмације вредности образовања у светлу бољих шанси за посао и квалитетнији живот, уз презентацију примера добре праксе.

На инфосесијама је било присутно 103 припадника ромске заједнице у четири ромска насеља (Орловско насеље и Босутска 23. марта 2019., Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг 20. априла 2019.), који су највише били заинтересовани за могућност наставка школовања за своју децу преко школе за образовање одраслих, пребацивање са средње школе на занате и преквалификацију – стручно оспособљавање, као и неопходну документацију за пријаву на евиденцију Националне службе за запошљавање (у светлу обавезног основног образовања).

На инфосесијама су присутни информисани како могу да заврше основно образовање у школи за образовање одраслих, затим које су могућности да се обуче за неки од заната и касније запосле. Присутни су питали и које су могућности за преквалификацију, ако имају завршену годину-две средње школе. Подршку су присутнима пружили чланови интерсекторског тима и представници Националне службе за запошљавање.

Уз подршку Европске уније, почев од јуна 2017. године Градска општина Звездара спроводи овај пројекат, који је усмерен на помоћ деци школског узраста (основна школа) која су напустила школовање, или су у ризику да напусте школовање, или пак уопште нису уписана у школу у одговарајућем узрасту. Пројекат траје до 5. јуна 2019. године и финансиран је из средстава донације Европске уније у вредности од 137.620 евра, уз суфинансирање од стране Општине Звездара од око 10% те суме.