- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Инфосесије о значају основног образовања у ромским насељима на Звездари

[1]У оквиру Пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и превенцију раног напуштања школовања на општини Звездара“ реализоване су и четири инфосесије, одржане у ромским насељима на територији општине Звездара, с циљем афирмације вредности образовања у светлу бољих шанси за посао и квалитетнији живот, уз презентацију примера добре праксе.

[2]На инфосесијама је било присутно 103 припадника ромске заједнице у четири ромска насеља (Орловско насеље и Босутска 23. марта 2019., Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг 20. априла 2019.), који су највише били заинтересовани за могућност наставка школовања за своју децу преко школе за образовање одраслих, пребацивање са средње школе на занате и преквалификацију – стручно оспособљавање, као и неопходну документацију за пријаву на евиденцију Националне службе за запошљавање (у светлу обавезног основног образовања).

[3]На инфосесијама су присутни информисани како могу да заврше основно образовање у школи за образовање одраслих, затим које су могућности да се обуче за неки од заната и касније запосле. Присутни су питали и које су могућности за преквалификацију, ако имају завршену годину-две средње школе. Подршку су присутнима пружили чланови интерсекторског тима и представници Националне службе за запошљавање.

[4]Уз подршку Европске уније, почев од јуна 2017. године Градска општина Звездара спроводи овај пројекат, који је усмерен на помоћ деци школског узраста (основна школа) која су напустила школовање, или су у ризику да напусте школовање, или пак уопште нису уписана у школу у одговарајућем узрасту. Пројекат траје до 5. јуна 2019. године и финансиран је из средстава донације Европске уније у вредности од 137.620 евра, уз суфинансирање од стране Општине Звездара од око 10% те суме.