ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Стамбени одсек

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Доказ о праву својине на стану
– Доказ о правном интересу за покретање поступка
– Доказ о уплаћеној такси

Општинска административна такса: 315 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 505

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-904

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.