Обавештења за евидентирање незаконито изграђених објеката на територији општине Звездара ће се примати у суботу и недељу, 26. и 27.11.16., од 9 до 14 сати на шалтеру бр. 9 у шалтер сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

Рок за предају обавештења за евидентирање незаконито изграђених објеката истиче 27.11.2016.