Локални савет за запошљавање ГО Звездара је на седници одржаној 3.7.2020. размотрио  поднете пријаве за спровођење јавних радова на основу Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020.години, а који је расписан у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Филијалoм за град Београд.

Ценећи приоритете у области комуналног реда и чишћењу јавних површина, укупан износ планираних средстава за финансирање јавних радова у 2020.години, као и предложени укупан број ангажованих лица на јавним радовима, Локални савет сагласио се да у 2020.години изабере за извођача јавних радова „Звездарски еколошки центар“ за области: Чишћење и одржавање јавних и зелених површина на територији ГО Звездара и Уређивање месних заједница на територији ГО Звездара.

На ова два јавна рада биће ангажован максималан број- укупно 20 теже запошљивих незапослених лица током наредна 4 месеца. Ови јавни радови вредности око три милиона динара финансирани су из буџета Општине за текућу годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања на територији Звездаре у 2020.години.

Одлуку Локалног савета у целости можете преузети ОВДЕ

Одлука-јавни радови 2020.