Изборна комисија Градске општине Звездара је на 6. седници, одржаној 08.03.2016. године, у 13 часова, донела Одлуку о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Звездара, који су расписани за 24.04.2016. године.

Обрасце можете преузети овде:

Одлука о облику и садржају образаца

Образац 1-Изборна листа кандидата

Образац 2-Овлашћење да се поднесе изборна листа

Образац 3-Сагласност носиоца изборне листе

Образац 4-Изјава о прихватању кандидатуре

Образац 5-Потврда о изборном праву

Образац 6-Потврда о пребивалишту

Образац 7-Списак бирача

Образац 8-Подршка изборној листи

Образац 9-Решење о проглашењу изборне листе

Образац 10-Закључак за отклањање недостатака

Образац 11-Решење о проглашењу изборне листе по закључку

Образац 12-Решење о одбијању проглашене изборне листе

Образац 13-Решење о испуњености услова за проширени састав

Образац 14-Решење о неиспуњавању услова за проширени састав

Шаблон за проверу потписа