Због радова на редовном одржавању, од 30. јула, од 8.30 часова до 8. августа биће измењен режим рада линија јавног градског превоза у Устаничкој улици, од Улице Војислава Илића до Улице Михајла Тодоровића, најављено је из Секретаријата за јавни превоз.
Током извођења радова предвиђено је затварање коловоза Устаничке улице (смер према Булевару краља Александра), док ће се коловоз који се у редовном режиму користи за саобраћај у смеру према граду користити за двосмерно одвијање саобраћаја.

Пресецање разделног острва Устаничке улице биће извршено да би се омогућило скретање удесно из Улице Војислава Илића у Устаничку (смер према Булевару краља Александра).

Привремено се измештају стајалишта (смер према Булевару краља Александра): „Шумице” за линије јавног превоза 17, 31, 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на разделно острво у висини постојеће позиције стајалишта; „Петрињска” за линије јавног превоза 17, 31, 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на разделно острво, око 50 метара испред постојеће позиције; „Коњарник” за линије јавног превоза 17 и 31 – стајалиште се поставља у оквиру окретнице, на позицију испред објекта са кућним бројем 230б; „Коњарник” за линије јавног превоза 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на позицију око 50 метара након окретнице „Коњарник”, непосредно испред колског улаза у објекат са кућним бројем 234.