Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: горива (јавна набавка бр. 18/2018)

Позив за подношење понуда_06.07.2018

Конкурсна документација_06.07.2018

Одлука о додели уговора_17.07.2018

Обавештење о закљученом уговору_07.08.2018

Уговор