Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: грађевинског материјала за избеглице (јавна набавка  бр. 7/2018)

Позив за подношење понуда_10.04.2018

Конкурсна документација_10.04.2018

Одлука о додели уговора_24.04.2018

Обавештење о закљученом уговору_18.05.2018

Уговор