Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: хигијенска потрошна средства (јавна набавка бр. 13/2019)

Позив за подношење понуда_18.04.2019

Конкурсна документација_18.04.2019

Одлука о додели уговора_10.05.2019

Обавештење о закљученом уговору_04.06.2019

Уговор