Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке  добара: хигијенска потрошна средства за санитарне блокове.