Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  добара: хигијенски пакети за породице слабијег имовинског стања и волонтере  (јавна набавка 4/2023)

 

Јавни позив (документ је у прилогу)