Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак  јавне набавке добара: канцеларијски материјал, под редним бројем 12/2024.

 

У прилогу:

Јавни позив