Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара за канцеларијски материјал (јавна набавка бр. 14/2020)

Позив за подношење понуда_26.05.2020

Конкурсна документација_26.05.2020

Одлука о додели уговора_09.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору_01.07.2020

Уговор