Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица (јавна набавка бр. 42/2018)

Позив за подношење понуда_12.12.2018

Конкурсна документација_12.12.2018

Одлука о додели уговора_21.12.2018

Обавештење о закљученом уговору_24.12.2018

Уговор