Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара: рачунарска опрема (јавна набавка 46/22)