Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: спортска опрема и реквизити (јавна набавка бр. 41/2018)

Позив за подношење понуда_11.12.2018

Конкурсна документација_11.12.2018

Одговор на питањe_14.12.2018

Одлука о додели уговора_20.12.2018

Обавештење о закљученом уговору_27.12.2018

Уговор

Извештај о реализацији