Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: тонери (јавна набавка бр. 21/2020)

 

Позив за подношење понуда_15.07.2020.

Конкурсна документација_15.07.2020.

Одговор на питање_20.07.2020.

Одлука о додели уговора_24.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору_07.08.2020

Уговор