Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери (јавна набавка бр. 26/2018)

Позив за подношење понуда_10.09.2018

Конкурсна документација_10.09.2018

Одлука о додели уговора_28.09.2018

Обавештење о закљученом уговору_30.10.2018

Уговор