Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  добара- хигијенска потрошхна средства   (јавна набавка 19/22)