Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на адаптацији дела објекта Месне заједнице „Стеван Синђелић“ у Устаничкој улици бр. 194, који користи Дом здравља „Звездара“, Амбулaнта „Коњарник“ (јавна набавка 2/2023)

 

У прилогу:

Јавни позив – Амбуланта „Коњарник”