- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Јавна набавка радова на адаптацији – енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – предшколска установа Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на адаптацији – енергетској санацији дечијег вртића “Лане” – предшколска установа Звездара (јавна набавка  бр. 34/2017)

Позив за подношење понуда_14.12.2017 [1]

Конкурсна документација_14.12.2017 [2]

Одговори на питања_18.12.2017 [3]

Одговори на питања_20.12.2017 [4]

Одговори на питања_21.12.2017 [5]

Одговори на питања_21.12.2017-1 [6]

Одговори на питања_21.12.2017-2 [7]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_21.12.2017 [8]

Конкурсна документација_измењена верзија_21.12.2017 [9]

Одговор на питањe_21.12.2017-3 [10]

Конкурсна документација_Последња верзија_21.12.2017 [11]

Одговор на питање_22.12.2017 [12]

Одлука о додели уговора_27.12.2017 [13]

Обавештење о закљученом уговору_29.12.2017 [14]

Уговор [15]

Обавештење о закљученом Анексу уговора_22.05.2018 [16]

Анекс уговора [17]

Извештај о реализацији [18]