- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Javna nabavka radova na adaptaciji – energetskoj sanaciji dečijeg vrtića “Lane” – predškolska ustanova Zvezdara

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke, koji ima za predmet nabavku radova na adaptaciji – energetskoj sanaciji dečijeg vrtića “Lane” – predškolska ustanova Zvezdara (javna nabavka  br. 34/2017)

Poziv za podnošenje ponuda_14.12.2017 [1]

Konkursna dokumentacija_14.12.2017 [2]

Odgovori na pitanja_18.12.2017 [3]

Odgovori na pitanja_20.12.2017 [4]

Odgovori na pitanja_21.12.2017 [5]

Odgovori na pitanja_21.12.2017-1 [6]

Odgovori na pitanja_21.12.2017-2 [7]

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_21.12.2017 [8]

Konkursna dokumentacija_izmenjena verzija_21.12.2017 [9]

Odgovor na pitanje_21.12.2017-3 [10]

Konkursna dokumentacija_Poslednja verzija_21.12.2017 [11]

Odgovor na pitanje_22.12.2017 [12]

Odluka o dodeli ugovora_27.12.2017 [13]

Obaveštenje o zaključenom ugovoru_29.12.2017 [14]

Ugovor [15]

Obaveštenje o zaključenom Aneksu ugovora_22.05.2018 [16]

Aneks ugovora [17]

Izveštaj o realizaciji [18]