Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак  јавне набавке: радови на инвестиционом одржавању дечијег игралишта у Шамачкој улици. 
У прилогу: