Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени  поступак јавне набавке  радова на текућем одржавању реквизита на дечијим игралиштима која су у одржавању Градске општине Звездара.

 

Јавни позив

У прилогу

 

линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/163555