Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућим поправкама школа на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 11/2020)

Позив за подношење понуда_16.03.2020

Конкурсна документација_16.03.2020

Одлука о обустави оступка_17.03.2020

Обавештење о обустави поступка_24.03.2020