Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге: фиксне телефоније (јавна набавка бр. 17/2020)

Позив за подношење понуда_19.06.2020.

Конкурсна документација_19.06.2020.

Одлука о додели уговора_01.07.2020

Обавештење о закљученом уговору_13.07.2020

Уговор