Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге колективног осигурања запослених (јавна набавка бр. 12/2020)

Позив за подношење понуда_24.04.2020.

Конкурсна документација_24.04.2020

Конкурсна документација_24.04.2020_измењена верзија

Одлука о додели уговора_05.05.2020

Обавештење о закљученом уговору_25.05.2020

Уговор