Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге: мобилна телефонија (јавна набавка бр. 22/2019)

Позив за подношење понуда_14.05.2019

Конкурсна документација_14.05.2019

Одлука о додели уговора_24.05.2019.  

Обавештење о закљученом уговору_12.06.2019

Уговор