- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Јавна набавка услуге: мобилна телефонија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: мобилна телефонија (јавна набавка  бр. 6/2018)

Позив за подношење понуда_26.04.2018 [1]

Конкурсна документација_26.04.2018 [2]

Одговор на питање_04.05.2018 [3]

Одлука о додели уговора_15.05.2018 [4]

Обавештење о закљученом уговору_30.05.2018 [5]

Обавештење о закљученом уговору_08.06.2018-исправка техничке грешке у обрасцу [6]

Уговор [7]