Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге одржавања софтвера за сервисни центар (јавна набавка бр. 16/2019)

Позив за подношење понуда_18.04.2019

Конкурсна документација_18.04.2019

Одлука о додели уговора_10.05.2019

Обавештење о закљученом уговору_05.06.2019

Уговор