Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања која је обликована у партије и то: Партија 1: услуга осигурања имовине  и Партија 2: услуга каско осигурања возила (јавна набавка  бр. 21/2018)

Позив за подношење понуда_03.08.2018

Конкурсна документација_03.08.2018

Одлука о додели уговора_15.08.2018

Обавештење о закљученом уговору_ Партија 1_10.09.2018

Обавештење о закљученом уговору_ Партија 2_10.09.2018

Уговор – Партија 1

Уговор – Партија 2