Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге стручног надзора над извођењем радова који се финансирају из буџета Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 1/2019)

Позив за подношење понуда_12.02.2019

Конкурсна документација_12.02.2019

Измена и појашњење Конкурсне документације_19.02.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_19.02.2019

Конкурсна документација_19.02.2019-измењена верзија

Одлука о додели уговора_01.03.2019

Уговор

Обавештење о закљученом уговору_26.03.2019