Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 4/2019)

Позив за подношење понуда_27.02.2018

Конкурсна документација_27.02.2019

Одлука о додели уговора _10.04.2019

Обавештење о закљученом уговору_24.04.2019

Уговор