Јавна презентација нацрта плана детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића,Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве (Заге Маливук), Паје Јовановића и Милинка Кушића обавиће се у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 (скупштинска сала на првом спрату), у четвртак, 10. септембра у 14 часова.

Јавну презентацију ће водити представници обрађивача плана ЈУП „Урбанистички завод Београда“.

Примедбе на предложена решења, у писаној форми могу се доставити искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45 најкасније до краја јавног увида, тј. до 30. септембра 2009.

Подсећамо грађане да је Нацрт плана детаљне регулације изложен на јавни увид у просторијама Градске управе, 27. марта 43-45, сала 2 у сутерену, до 30. септембра 2009.

Информације о предложеним решењима представник обрађивача, даје уторком и четвртком од 11 до 15 часова, у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), а информације о свему могу се добити соби 304 на III спрату општине, Одељење за развој – Одсек за планску документацију и екологију.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), 3. новембра, у 13 часова