Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2023. години.

 

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину („Службени лист града Београда“, бр.121/2022) износи 1.500.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу имају правна и физичка лица:

– установе, уметничка и друга удружења и правна лица регистрована за обављање делатности културе која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под  привременом забраном обављања делатности

и

– појединци – уметници, сарадници, односно стручњаци у култури, са пребивалиштем на територији Градске општине Звездара.

 

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица треба да достави податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

 

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

 

Рок за подношење предлога пројеката је 13. март 2023. године.

 

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-625 сваког радног дана од 12 до 14 часова.

 

Прилози:

 

1.Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2023. години 

2.Пријавни образац

3.Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.133/21)

4.План развоја културе ГО Звездара за период од 2021. до 2024.г. https://zvezdara.rs/wp-content/uploads/2021/07/Plan-razvoja-kulture-Gradske-opstine-Zvezdara.pdf