На основу Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2020. годину, број 06 – 43 одржаној  од 17.12.2019. године, Одлуке о буџету Градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“ бр. 124/19 I 41/20) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.годину – ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА број I Број 401-2-56 од 18.06.2020.године закљученог између Градске општине Звездара и Националне службе за запошљавање Градска општина Звездара и  Национална служба за запошљавање  расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапосленa лица у 2020. години.

Јавни радови се финансирају из буџета ГО Звездара.

Конкурс је 22.6.2020. објављен и на сајту Националне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_pozivi_-_beograd_-_zvezdara.cid68263?page=0 koji treba

Ово је 4.година како Општина Звездара реализује јавне радове. Издвојено је 3.000.000 динара за запошљавање 20 особа које ће бити запослене и ангажоване 4 месеца.

Заинтересована правна лица за реализацију јавних радова своју пријаву, са прописаном документацијом у прилогу, треба да поднесу у НСЗ-Филијала за Београд, испостава Звездара у ул. Војводе Шупљикца 5.

Рок је 29.јун 2020. године.

У прилогу:

Текст конкурса за јавне радове, 22.6.2020.

Пријавни формулар