Предмет суфинансирања у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе обухвата набавку и уградњу соларних панела снаге до 6kW, набавку и уградњу инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем и израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 Јавног конкурса.

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/   или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 09.06.2022.године. Све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса могу се добити на контакт телефон 011/3405-747 и 011/3405-681 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

 

У прилогу:

Пријавни образац

Листа фирми / привредних субјеката

Критеријуми за избор пројеката уградње соларних панела 

Општи услови и брошура

Брошура за домаћинства

Копија рачуна са обележеном одобреном снагом 

Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем 

Изјава ЈЛК  за преузимање информација од важности за Јавни позив

Сагласност 

Јавни конкурс